metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה |
רוצה לבדוק את המניה שלך בדו"ח הטכני? |

טופס הרשמה לסקירות בדואר

הרשמה לרשימת תפוצה תאפשר לך לקבל את הניוזלטר השבועי של מכללת ג'קבר ובו סקירות וידאו כפי שהתפרסמו למנויים וכוללות מדדים, מניות, סחורות ומטבעות. 

 

שימוש במידע המופיע באתר JackBar.co.il והנמצא בבעלות ג'קי ברוך, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:תנאי שימוש.

קראתי את תנאי השימוש באתר JackBar.co.il ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם

סניף צפון

"בית יוזמות" רח' בונה אליעזר 11. 
צ'ק פוסט חיפה 
טלפון 1-599-50-2000 
פקס 153-3-50-444-00 (תא קולי בזק) 

 

סניף מרכז

רח' לח"י 31 בני ברק. כתובת למשלוח דואר: 
ת.ד. 5094 חולון 58151 
טלפון 1-599-50-2000 
פקס 153-3-50-444-00 (תא קולי בזק) 

 

כניסת סטודנטים